Poligrafia

Projekt broszury dla uczelni uniwersytetu na festiwal naukowy

Broszura zaprojektowana na potrzeby promocji wydarzenia naukowego bydgoskich uczelni.

  • Projekt broszury dla uczelni uniwersytetu na festiwal naukowy
  • Projekt broszury dla uczelni uniwersytetu na festiwal naukowy
  • Projekt broszury dla uczelni uniwersytetu na festiwal naukowy
  • Projekt broszury dla uczelni uniwersytetu na festiwal naukowy

Bydgoski Festiwal Nauki jest wydarzeniem popularnonaukowym organizowanym przez pięć bydgoskich Uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Politechnikę Bydgoską im. J.J. Śniadeckich, Collegium Medicum UMK, Wyższą Szkołę Gospodarki, Bydgoską Szkołę Wyższą. Festiwal wpisał się już trwale w kalendarium wydarzeń miasta i regionu. Nieustannie cieszy się on dużym zainteresowaniem.

Nasza firma została wybrana jako wykonawca broszury, która prezentuje najważniejsze aspekty tego wydarzenia naukowego.