Poligrafia

Projekt księgi znaku

Dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego wykonaliśmy księgę znaku dla logotypu.

  • Projekt księgi znaku
  • Projekt księgi znaku

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa gromadzi przedsiębiorstwa z sektora narzędziowego oraz przetwórstwa tworzyw polimerowych, a także szereg instytucji związanych z otoczeniem biznesowym. W skład Klastera wchodzą uczelnie, jednostki badawcze, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Głównym celem działalności Klastra jest integracja środowiska firm zajmujących się przetwórstwem i produkcją narzędzi, reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, a także tworzenie sieci powiązań biznesowych, które ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw. Klaster stawia sobie za zadanie wspieranie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry, rozwój technologiczny oraz zwiększanie innowacyjności w procesach produkcyjnych.