• Landing page AirAroma

Landing page AirAroma

Landing page wykonany dla firmy AirAroma.

Cel projektu:

  • prezentacja narzędzi do aromatyzacji wentylacji

Grupa docelowa:

  • klient detaliczny i firmy instalacyjne

Zastosowane rozwiązania:

  • prezentacja produktu