• Landing page zapisu na studia Cyberbezpieczeństwo

Landing page zapisu na studia Cyberbezpieczeństwo

Landing page wykonany dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego realizujący zapis na studia podyplomowe.

Bydgoski Klaster Przemysłowy, będący wiodącym hubem przemysłowym i technologicznym w Polsce, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa postanowił zaoferować nowy program studiów podyplomowych skoncentrowany na cyberbezpieczeństwie. W celu skutecznego dotarcia do potencjalnych studentów i ułatwienia procesu zapisów, klaster zlecił naszej firmie opracowanie dedykowanej strony docelowej.

Cel

Głównym celem było stworzenie przyjaznej dla użytkownika, informacyjnej i wizualnie atrakcyjnej strony/landing page, która:

  • Zapewniałaby kompleksowe informacje o programie studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zachęcała profesjonalistów i absolwentów do zapisów.
  • Upraszczała proces zapisów.

Wyzwania

  • Zróżnicowanie grupy docelowej: Program był skierowany zarówno do profesjonalistów działających już w branży, jak i absolwentów uczelni wyższych, co wymagało stworzenia komunikacji odpowiadającej na różnorodne potrzeby i poziomy wiedzy.
  • Prezentacja skomplikowanych treści: Cyberbezpieczeństwo to temat złożony, wymagający klarownego i przystępnego przedstawienia informacji, aby przyciągnąć i utrzymać uwagę potencjalnych kandydatów.
  • Integracja systemu zapisów: Wymagano bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, aby zapewnić płynność procesu rekrutacji.

Rozwiązanie

Nasza firma przyjęła kompleksowe podejście do projektu, koncentrując się na trzech kluczowych obszarach:
  • Projektowanie i UX/UI: Stworzono intuicyjny interfejs użytkownika z uwzględnieniem najlepszych praktyk UX, aby potencjalni studenci mogli łatwo znaleźć wszystkie potrzebne informacje i dokonać zapisu na program.
  • Treść i edukacja: Opracowano bogate w treść materiały edukacyjne, które przedstawiają wartość programu i specyfikę pracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, jednocześnie odpowiadając na najczęściej zadawane pytania.
  • Technologia i integracja: Zaimplementowano nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające proces zapisów, w tym formularze online, system zarządzania treścią (CMS) i integrację z wewnętrznymi systemami Klastra, co umożliwiło efektywną i bezproblemową rejestrację kandydatów.

Wyniki

Strona docelowa została pozytywnie przyjęta zarówno przez potencjalnych studentów, jak i administrację Klastra. Znacząco zwiększyła zasięg programu studiów podyplomowych i liczba zapisów potwierdziła skuteczność i atrakcyjność opracowanego rozwiązania.

Wnioski

Projekt Landing Page dla Bydgoskiego Klastra Przemysłowego udowodnił, że dobrze zaprojektowana strona internetowa może być kluczowym narzędziem w promocji edukacyjnej i rekrutacji na specjalistyczne programy.