• Strona internetowa klaster.bydgoszcz.pl

Strona internetowa klaster.bydgoszcz.pl

Strona internetowa zaprojektowana dla organizacji Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa skupiającej firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych.

Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji.