Wideo i animacje

Animacja na Dni Nauki

Animacja przygotowana na XIII Bydgoski Festiwal Nauki

Bydgoski Festiwal Nauki  jest wydarzeniem popularnonaukowym organizowanym przez pięć bydgoskich Uczelni: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Politechnikę Bydgoską im. J.J. Śniadeckich, Collegium Medicum UMK, Wyższą Szkołę Gospodarki, Bydgoską Szkołę Wyższą. Festiwal wpisał się już trwale w kalendarium wydarzeń miasta i regionu. Nieustannie cieszy się on dużym zainteresowaniem.