Wideo i animacje

Animacja przedstawiająca inteligentny sterownik

Wykonaliśmy animację, która obrazuje działanie sterownika euLINK.